[Kim Dung] Thiên cổ văn nhân hiệp khách mộng (*)

Tôi nghĩ kẻ nào mê văn chương cũng mang trong mình giấc mơ phiêu bạt, để sống, để trải và để thấm thía tâm sự của nhân gian, nhưng Kim lão tiên sinh đã dệt nên một giấc mộng đẹp đẽ cho hàng triệu con người của nhiều thế hệ, đó là điều mà, ai đó đã nói rằng, thế hệ sau này chỉ mong kế thừa, không dám nghĩ đến chuyện sánh vai.