Cuối năm nhìn lại để làm gì?

Tôi đoán, tiết trời như thế là để chân người chậm lại, dẫu trong cuộc mưu sinh giữa đường phố ngược xuôi hay trên những trang báo cáo tràn ngập con số và phép tính. Từ kẻ mộng mơ lãng đãng nhất đến những người lý trí vô cùng, chắc ít nhiều ai cũng tự ngẫm xem ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, mình đã làm được những gì.