[Yên hà sắc] Chương 1: Du du đô phó mộng Nam Kha[1]

“Phụ hoàng, mẫu hậu xem kìa, mặt trời ở trên, núi ở dưới, là tên của phụ hoàng!” Rất lâu, rất lâu trước đây, nàng từng vô tư reo lên như thể mình vừa phát hiện ra cả một kho báu khi cùng hai người họ ngắm chiều tà trên lầu cao. Lúc ấy nàng mới học viết tên của hoàng đế nên vô cùng thích thú khi thấy cảnh vật hệt như con chữ mình vừa thuộc. Tuổi nhỏ ngây ngô, nàng không biết gọi tên huý của hoàng đế là trọng tội, càng không biết ý nghĩa “mặt trời gác núi” của tên vua đang bị người đời thêu dệt là điềm vong quốc nên càng trở nên cấm kỵ.