Chuyện vặt quanh logo mới

Chào các bạn đọc, cuối tuần của bạn thế nào? Bài viết hôm nay là câu chuyện phiếm xung quanh chiếc logo mình mới tậu, ghi lại để lỡ sau này chính mình nhìn không ra logo của mình vẽ gì thì còn có cái nhắc nhở. 😀 Như bạn có thể thấy, logo là … Đọc tiếp Chuyện vặt quanh logo mới