Năm mới, trồng Cây-không-bi-ai

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và theo dõi tiến độ. Ở mỗi ngành nghề, chúng ta lại cần công cụ đặc thù riêng. Ở bài viết này, tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm lập và theo dõi kế hoạch bằng file excel đơn giản mà tôi vẫn dùng cho những công việc văn phòng hàng ngày, sau nhiều năm sử dụng cho mình và hướng dẫn cho những bạn trẻ khác. Thật ra Cây-bi-ai (KPI) chỉ bi ai khi bạn không biết làm gì để chạm đến nó thôi, còn ngược lại, đây chính là bản đồ để chúng ta dạo chơi suốt một năm mà không lo lạc đường đấy!