Linhoang viết về truyện ngắn Sơn hà tại

Không biết bạn đến thăm đền hai Vua chưa, nếu đến vào dịp vắng chắc xin được vào ngắm tượng Dương thái hậu. Bây giờ ban quản lý ngăn không cho khách vào gian hậu cung rồi nên mọi người không thấy được khuôn mặt bà ở ba hướng khác nhau. Một mặt hướng về đền vua Đinh là buồn thương, một mặt hướng về nhà Lê lại cười mỉm, đối diện nhìn vào là khuôn mặt mẫu nghi thiên hạ nhìn con dân sông yên bình không chiến loạn. Đọc truyện của bạn rồi nhớ đến khuôn mặt bà mới thấy truyện của bạn chất hơn.