Nhét chữ vào mồm tác giả

Hôm nay Kua muốn hỏi nhỏ một vấn đề: Bạn thường trích dẫn như thế nào? Mình biết đại đa số chúng ta có thói quen bốc một câu từ tác phẩm "trúng ý" ta, ghi thêm tên tác giả, là xong. Nhưng, cái câu mà ta trích có phản ánh tư duy của tác … Đọc tiếp Nhét chữ vào mồm tác giả