Một mai, giã từ vũ khí (*)

Trước nay tôi chỉ viết về lịch sử phong kiến và không quan tâm nhiều đến lịch sử, chiến tranh thời cận - hiện đại, song chuyến tham quan Bảo tàng tưởng niệm chiến tranh Úc ở Canberra năm 2018 đã cho tôi một bài học lớn, về cảm giác chiến tranh có thể tồi tệ và đáng sợ thế nào. Những ký ức ấy đã theo tôi thật lâu, đi vào những sáng tác sau này.